Career Macau

前台部經理

澳門威尼斯人

2015-05-07

電話推廣銷售員

澳門威尼斯人

2015-05-07
2015-05-06

媒體系統專員

澳門威尼斯人

2015-05-06

行政助理 - 娛樂場會計

澳門威尼斯人

2015-05-05

調查主任

澳門威尼斯人

2015-05-04

監察部控制員

澳門威尼斯人

2015-05-04

副總監

澳門威尼斯人

2015-04-30
2015-04-29

電子商務分析員

澳門威尼斯人

2015-04-29

餐飲出納員

永利澳門

2015-04-28

高級特別活動策劃主任

澳門威尼斯人

2015-04-28

行政主任

澳門威尼斯人

2015-04-27

助理

澳門威尼斯人

2015-04-27

控制室操作員

澳門威尼斯人

2015-04-27